De allereerste personal Computers, hadden nog geen grafische gebruikers interface, maar slechts een donker scherm met groene of oranje karakters. De eerste terminals hadden 24 regels met op elke regel 80 karakters.
Op het scherm stond een knipperend streepje wat aangaf waar de volgende toetsaanslag van het toetsenbord zou verschijnen. Dit type scherm vinden we nog een vrij veel besturingssystemen, dus ook in windows.
Daar waar we vroeger een DOS commando scherm kregen, krijgt men nu sinds Windows 10 een Powershell commando scherm. In dit scherm kan men nog steeds het cmd commando intikken en na een enter, krijg je het oude DOS commando scherm. De Powershell biedt echter veel meer mogelijkheden, maar soms wil je een oud commando gebruiken en dat nou net niet werkt onder Powershell, maar daar zijn ook weer trucjes voor.
Soms wil je meerdere commando’s achter elkaar geven en dan zou je die kunnen opslaan in een naam.bat bestand en als je dan die naam als commando geeft dan worden deze commando’s achter elkaar uitgevoerd.
Dit geld ook voor Powershell commando’s, maar dan is de bestands toevoeging .PS1 en niet .bat!

Dit onderdeel van de cursus gaat over het bewaren van uw ingevoerde of verkregen gegevens.
Dit kunnen documenten, foto's, muziek, video's en andere soorten bestanden zijn.
In de punten op de vorige pagina ziet u waar u zo al uw gegevens op kunt bewaren. Maar welk medium u ook kiest, de gegevens moeten allemaal een naam en een toevoeging c.q. extentie hebben. Een naam dient om het bestand te kunnen vinden en te onderscheiden van andere bestanden met dezelfde toevoeging.
Een toevoeging/extentie is nodig, omdat de computer moet weten met welk programma het bestand, later, eventueel geopend of aangepast kan/moet worden.
Als we gegevens bewaren met de naam "test.txt" dan wordt door de ".txt" extentie het programma Notepad aan dit bestand gekoppeld.
.JPG duid op een foto, .MP3 is een muziek bestand en .DOC een document.

Naast een naam, extentie en inhoud, kan een bestand nog veel meer informatie bevatten de zogenaamde MetaData. Bij een foto wordt ook informatie opgeslagen over de datum en tijd van de opname, met welk toestel type, welk diafragma, sluitertijd enz. enz. Sommige velden worden door een camera niet ingevuld, zoals Titel of onderwerp. Deze velden kan men achteraf via de Computer invullen en bij het zoeken of ordenen van deze bestanden kan men de betreffende kolommen aan het overzicht toevoegen en gebruiken bij het sorteren of opzoeken.

Dit geld voor alle overige bestandextenties, onder Windows kunt u met de rechter muisknop op een bestandnaam klikken en vervolgens kiezen voor eigenschappen en dan details. In Windows explorer kunt op de kolomheaders klikken met uw rechtermuis en vervolgens kolommen uitzetten of via meer een selectie maken welke kolommen u allemaal wil toevoegen aan het overzicht. Uw selectie wordt per subfolder opgeslagen.

Cookies

Applicaties die op uw computer draaien hebben de mogelijkheid om lokaal bepaalde informatie over uw voorkeuren of status op te slaan.
Uw tekstverwerker weet met welk letter type en letter grootte u graag werkt, dat slaat o.a. MS-Word op in het template.doc bestand.
Uw OS slaat ook een heleboel instellingen op in de registery.
Maar als u via een web-browser contact zoekt met een externe internet-server, dan weet die server meestal niet wie u bent of was.
U heeft meestal ook maar heel kort contact met die, voor u onbekende computer, maar toch wilt u dat die computer weet wie u was en wat uw volgende actie is of wordt.
Een programma dat op uw computer loopt kan in variabelen opslaan wat u aan het doen was en wat u zoals in het scherm ingetikt heeft. Die vreemde computer kan dat in principe niet en daarom is de cookie bedacht, een cookie is een heel klein bestand dat bij elke pagina opvraag meegestuurd wordt, zodat de computer die de aanvraag krijgt weet wat hij gedaan of moet gaan doen.
Een leuk voorbeeld vind ik altijd de hoofd pagina van het Parool. Op deze pagina staat meestal een enquete. Heeft u deze nog niet ingevuld, dan krijgt u elke keer als u naar de hoofdpagina van deze krant gaat, de mogelijkheid om deze in te vullen.
Zodra u gestemd heeft, dan krijgt u enkel de resultaat van de stemming. Een cookie met de datum van vandaag houdt bij of u al dan niet reeds gestemd heeft! Dus u kunt nooit meerdere keren stemmen! Althans, alleen met DEZELFDE browser. Heel vreemd maar internet cache en cookies worden per browser APART opgeslagen. Dus met een andere browser kunt u nogmaals eenmaal stemmen. Dus als u 5 verschillende browser programma's heeft, dan kunt u 5 maal een stem uitbrengen.
Vandaar dat verkiezingen moeilijk via Internet te beveiligen zijn met cookies.

De onderdelen van een computer

Net als een gewone rekenmachine onderdelen heeft, bestaat ook een computer uit verschillende onderdelen

Qua opbouw onderkennen we twee onderdelen; (klik op de pijltjes om de onderwerpen te laten zien.)

 1. Hardware -
  1. Randapparatuur
   1. Invoer
   2. Uitvoer
   3. Opslag
   4. Hoe verbinden we alles?
   5. Nostalgie!
  2. Netwerkapparatuur
 2. Software -
  1. Besturing systemen
   • BIOS
   • TOS
   • DOS
   • DOS/VSE
   • OS/MFT
   • OS/MVT
   • Unix
   • Windows XP
   • Windows Vista
   • Windows 7
   • Windows 8
   • Windows Server
   • OS/2
   • Linux
   • IOS
   • Android
  2. Stuurprogramma
   • Muis
   • Printers
   • Scanners
   • Netwerk
   • Beeldscherm
  3. Beheer
  4. Applicaties

Netwerk component DNS

DHCP automatiseert de IP-adres toewijzing.

DNS automatiseert de adres toewijzing naar computer namen en internet adressen.

Zoals ik al eerder zei, de meeste mensen zijn niet goed in het onthouden van numerieke adressen. Als het internet over gaat op een 64 bits adres, wordt het al helemaal moeilijk te onthouden!

Vandaar dat het mogelijk is om met namen te werken, onder de motorkap zorgt DNS ervoor dat de namen omgezet worden naar het fysieke adres!

Welke Internetadressen kent u reeds?

Nu we een idee hebben van de basis benodigdheden, alvorens apparaten met elkaar kunnen communiceren, wordt het tijd om te onderzoeken wat uw eigen netwerk status aangeeft. Elk besturingssysteem heeft standaard gereedschap aan boord.
Deze programma’s hebben meestal geen grafische interface, maar werken via z.g. opdrachten in een terminal scherm. Om een terminal scherm te openen gebruikt u het CMD commando of start u een Windows PowerShell window.
In een terminal venster kunt u de betreffende commando’s intikken en als u ze wilt uitvoeren geeft dit aan d.m.v. de Enter toets. Elk tweede woord, gescheiden door een spatie, wordt door het programma c.q. commando, gezien als een invoer parameter.
Het meest gebruikte commando om de status van uw netwerk op te vragen is “ipconfig /all”

 


Hoe werkt de computer eigenlijk?

Zoals we bij de introductie lazen, is een computer gewoon een rekenmachine.
Maar wel een, die in staat is om de uitkomst van zijn berekeningen te kunnen onthouden en beoordelen en aan de hand van een uitkomst een andere som te kunnen starten.
Hoe kan de computer zo snel rekenen?
Dat is eigenlijk heel simpel, de computer kent maar twee getallen, namelijk 0 of 1.
Anders gezegt, een lampje aan of uit. Of gemagnetiseerd of niet gemagnetiseerd of waar of niet waar.

Kijk eens naar uw handen. Tot hoeveel kunt u tellen met uw vingers?
Stel nu, dat elke vinger niet staat voor de getallen 0 tot en met 10 (? 11 getallen)
Maar een combinatie van nullen en enen!
Nu zijn mensen niet instaat om iets dat alleen maar uit nullen en enen bestaat, goed te onthouden,
dus is er een afspraak gemaakt, die inhoud dat elke positie van een 0 of een 1 iets vertegenwoordigd wat wij mensen wel kunnen begrijpen.

Wat is die afspraak, wat betreft ons gewone talstelsel, dat wij het tientallig talstelsel noemen?

De Computer werkt met een tweetallig talstelsel, het z.g. binaire talstelsel
iedere positie staat voor de macht 2, in het tientallig talstelsel is dat de macht 10.
Hex Binair Decimaal
0 - 0000 - 00
1 - 0001 - 01
2 - 0010 - 02
3 - 0011 - 03
4 - 0100 - 04
5 - 0101 - 05
6 - 0110 - 06
7 - 0111 - 07
8 - 1000 - 08
9 - 1001 - 09
A - 1010 - 10
B - 1011 - 11
C - 1100 - 12
D - 1101 - 13
E - 1110 - 14
F - 1111 - 15
Enz
Tot welk decimaal getal kunt u met uw vingers rekenen, als elke vinger staat voor een positie in het binaire talstelsel?

Netwerk onderdeel DHCP

Als een apparaat, wat via een netwerk wil communiseren, onder stroom komt en nadat het door het OS geinitialiseerd is, zal het als eerste een algemeen bericht uitsturen via het netwerk.
Dit broadcast bericht wordt door ieder apparaat dat met het netwerk verbonden is, ontvangen.
welk adres wordt hier voor gebruikt?

Het bericht bevat informatie waarmee het netwerkonderdeel zich identificeert en vraagt om een IP-adres.
De applicatie die luistert naar deze verzoeken heet DHCP server.
DHCP draait meestal op de router van uw provider!
Als uw netwerkinstelling op automatisch staat en er wordt geen DHCP server gevonden, dan genereerd het besturingssysteem zelf een adres dat begint met 169.254.?.?
Maar omdat er geen gateway wordt uitgegeven, kan men alleen maar communiseren met netwerk onderdelen in hetzelfde adres bereik!

Wat zijn nu eigenlijk computers?

Wat verstaan we onder computers?

Hoe is hij ontstaan?

In principe noemen we elk apparaat zo, dat enige vorm van intelligentie tentoonspreidt.
Indien een apparaat een simpele taak kan uitvoeren, dan noemt men het al snel een computer.
Een computer heeft een belangrijke afhankelijkheid en dat is electriciteit.

Welke soorten electriciteit kennen we?

Welk soort stroom komt er uit het stopcontact bij u thuis, of op het werk?

Van welke soort electriciteit maakt de Computer gebruik?

Als een apparaat iets kan zonder electriciteit, dan noemen we dat een automaat.
Een automaat is eigenlijk de voorloper van de computer, maar dan wel een die meestal slechts een ding tegelijk kan.

Een goed voorbeeld zou een ouderwetse schrijfautomaat of schrijfmachine kunnen zijn.

Maar terug naar computers, voor de meeste mensen is een computer een misterieus ding en denken ze dat een computer meerdere dingen tegelijk kan doen.
Dit was niet waar! Vroeger had een computer slechts een Centrale Verwerkings Eenheid. (CVE)

Wat is de engelse benaming voor CVE?

Tegenwoordig kunnen computers meerdere CVE's hebben, die noemen we meestal servers.
Ook kunnen de huidige CVE's meerdere taken tegelijk aan, Zie.
Dus kunnen ze nu onderdaad meerdere taken tegelijk uitvoeren!

Maar omdat de computer met een CVE toch zo ongelooflijk snel is, leek het alsof hij meerdere taken tegelijk kon uitvoeren.

Hoe snel is een computer eigenlijk?

Stelt u zich eens onze tijd beleving voor, als u iets tikt op het toetsenbord van de computer, dan zijn sommige mensen heel snel, maar voor de computer lijkt het alsof er tussen elke toets aanslag een tijd zit van 10 jaar.
Kunt u zich voorstellen hoelang een mens zou moeten wachten, alvorens hij een nieuwe opdracht zou ontvangen?
Gelukkig gaat de computer, terwijl hij op u wacht, iets anders doen, wat?
Dat gaan we in de volgende hoofdstukken uitleggen.

Eigenlijk is een computer ook een automaat, alleen dankzij bepaalde onderdelen lijkt het alsof hij intelligent is, maar eigenlijk is een computer niets anders dan een slimme rekenautomaat, c.q. rekenmachine.

Een rekenmachine doet niets zonder dat wij het een opdracht geven, doormiddel van het aanraken van bepaalde toetsen. Een computer heeft de mogelijkheid om een heleboel toets aanslagen te kunnen onthouden en bezit de capaciteit om die razend snel, uit te kunnen voeren.

Het onderdeel waar de computer alles onthoudt, noemen we geheugen.
Welke soorten computer geheugen kent u al?
Er bestaat ook niet echt geheugen en dat noemen we?

Nu eerst nog even wat geschiedenis, over hoe het ooit begon.

Het Netwerk

In ons vorig onderwerp over hardware, hebben we het al even over netwerken gehad.
Nu gaan we het hebben over de basis van netwerk communicatie.

Eerst even wat geschiedenis geschiedenis.

De huidige Hardware standard benaming die we gebruiken voor netwerk communicatie is Ethernet.

Over het Ethernet praten netwerk componenten met elkaar via het TCP/IP protocol.
Aan de basis van het TCP/IP protocol staat een adres het z.g. IP-adres.
Ieder toestel wat van netwerk communicatie gebruik wil maken heeft een adres, maar omdat IPv4 niet genoeg adressen heeft, heeft men besloten om Network Address Translation (NAT) toe te passen.
Dit betekend dat iedereen die geen eigen address range heeft, gebruik maakt van hetzelfde aantal adressen, t.w. 192.168.0.0, Deze range, plus nog enkele anderen worden nooit uitgegeven en zijn bedoeld voor Intranet communicatie.
10.x.x.x en 172.16.x.x en 127.0.0.0 zijn hier een voorbeeld van.
Op dit moment gebruiken we twee TCP/IP soorten protocol adressen, namelijk IPv4 en IPv6.
IPv4 = 32 bits adres van 1.0.0.0 tot 254.255.255.255

Hoe krijg je een IP-adres?

Elk besturingssysteem heeft een netwerk interface, die communiseert met de andere netwerk onderdelen.
Onder Windows vind men dit via de netwerk instellingen.
Men kan kiezen om handmatig een adres te kiezen, of automatisch.
Meestal wordt er gekozen voor automatisch, maar wat gebeurt er dan precies?

Voordat we iets over de werking van DHCP gaan leren, eerst nog iets over subnetmask en Gateway