Of u nu statische of dynamische inhoud maakt, uw inhoud staat altijd ergens tussen de <body> en </body> tags.
In HTML5  staat uw inhoud meestal tussen een <article> en </article> tag, maar dat is natuurlijk niet verplicht.

Een van de meest gebruikte block tag is <div> , de/een divisie/sectie van een pagina. Omdat de <div> tag veel gebruikt wordt, werd het qua styling wel een stuk moeilijker om het juiste blok te kunnen adresseren, vandaar dat de meeste tags ook een ïd="of "class=" attribuut hebben. Om de wild groei een beetje in te perken en wat meer standaardisatie te bewerkstelligen werden er in html5 de volgende tags toegevoegd zodat e.a. wat duidelijke en uniform werd.

Volgende Pagina