De opmaak broncode van elk HTML document bestaat uit elementen, in het Engels noemen we dit tags.
Er zijn twee soorten elementen, blok en lijn elementen. De opmaak van een pagina bestaat uit blokken en in die blokken hebben we lijnen of weer blokken met tekst of andere inhoud zoals plaatjes, of verwijzingen naar muziek of filmpjes. Qua vormgeving kunnen we voor bepaalde blokken of lijnen, specifiek aangeven hoe ze opgemaakt moeten worden. Dus duidelijke afspraken over de indeling van bepaalde of verzameling van pagina's, moeten van te voren gemaakt worden. Heeft men goede afspraken gemaakt en zich er aan gehouden!!! Dan is het via een simpele aanpassing in het CSS bestand mogelijk om alle pagina's qua opmaak, aan te passen.

Qua tekst hebben we geen issue wat betreft grote, het blijft platte tekst wat we versturen en de styling bepaald de eventuele grote en lettertype.
Wat plaatjes betreft geld dit niet! Vaak regelt men de opmaak van plaatjes via css of direct bij de html definitie van het plaatje, maar soms zijn de plaatjes qua omvang veel groter of ietsje kleiner en worden die plaatjes door de browser software verkleint of vergroot. De valkuil in deze is een te groot plaatje! Een plaatje dat te groot is, moet wel eerst in zijn geheel via het internet geladen worden. Als we een smartphone gebruiken en er wordt een plaatje van 3MB geladen, terwijl de browser uiteindelijk maar 200KB laat zien, dan heeft u, als pagina aanbieder, bandbreedte verspilt van uw bezoeker. De telecom aanbieders zullen het niet erg vinden, maar uw bezoeker wel!
Stijl uw plaatsjes dus zo min mogelijk via HTML of CSS, maar maak een duidelijke afspraak van te voren, hoe groot u plaatjes wil laten zijn en gebruik uw foto-software om al uw plaatjes op dezelfde grote te maken! Veel software is in staat, om in een keer, alle plaatjes aan te passen. Ook is het mogelijk om verschillende grote van plaatjes in aparte folders op te slaan. javaScript of misschien in de toekomst ook CSS, kan dan bepalen waar de plaatjes vandaan gehaald moeten worden. Uw browser weet hoe groot het scherm is waarop de pagina getoond moet gaan worden en via het uitvragen van uw media kunnen we dan verwijzen naar een andere folder waar de juiste plaatjes voor uw scherm grootte zich bevinden.