DHCP.

Als een apparaat, wat via een netwerk wil communiseren, onder stroom komt en nadat het door het OS geinitialiseerd is, zal het als eerste een algemeen bericht uitsturen via het netwerk.
Dit broadcast bericht wordt door ieder apparaat dat met het netwerk verbonden is, ontvangen.
welk adres wordt hier voor gebruikt?

Het bericht bevat informatie waarmee het netwerkonderdeel zich identificeert en vraagt om een IP-adres.
De applicatie die luistert naar deze verzoeken heet DHCP server.
DHCP draait meestal op de router van uw provider!
Als uw netwerkinstelling op automatisch staat en er wordt geen DHCP server gevonden, dan genereerd het besturingssysteem zelf een adres dat begint met 169.254.?.?
Maar omdat er geen gateway wordt uitgegeven, kan men alleen maar communiseren met netwerk onderdelen in hetzelfde adres bereik!