Domain Name Services - DNS

DHCP automatiseert de IP-adres toewijzing.

DNS automatiseert de adres toewijzing naar computer namen en internet adressen.

Zoals ik al eerder zei, de meeste mensen zijn niet goed in het onthouden van numerieke adressen. Als het internet over gaat op een 64 bits adres, wordt het al helemaal moeilijk te onthouden!

Vandaar dat het mogelijk is om met namen te werken, onder de motorkap zorgt DNS ervoor dat de namen omgezet worden naar het fysieke adres!

Welke Internetadressen kent u reeds?

Nu we een idee hebben van de basis benodigdheden, alvorens apparaten met elkaar kunnen communiceren, wordt het tijd om te onderzoeken wat uw eigen netwerk status aangeeft. Elk besturingssysteem heeft standaard gereedschap aan boord.
Deze programma’s hebben meestal geen grafische interface, maar werken via z.g. opdrachten in een terminal scherm. Om een terminal scherm te openen gebruikt u het CMD commando of start u een Windows PowerShell window.
In een terminal venster kunt u de betreffende commando’s intikken en als u ze wilt uitvoeren geeft dit aan d.m.v. de Enter toets. Elk tweede woord, gescheiden door een spatie, wordt door het programma c.q. commando, gezien als een invoer parameter.
Het meest gebruikte commando om de status van uw netwerk op te vragen is “ipconfig /all”